Czy warto uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne

Człowiek jest istotą społeczną, co oznacza, że bez społeczeństwa nie potrafiłby tak naprawdę funkcjonować. Dlatego też uczestniczy w życiu społecznym, w różnych jego aspektach. W okresie dzieciństwa i młodości uczęszcza się do szkoły, gdzie przebywa z rówieśnikami, poznaje nowych ludzi, nabywa nowe umiejętności. Niejednokrotnie szkoły mają do zaoferowania swoim podopiecznym różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia takie są również dostępne w obiektach pozaszkolnych, takich jak: domy kultury, centra kultury, domy młodzieżowe itp. Niektóre z tych zajęć są odpłatne, inne nie. Zależy to oczywiście od funduszy jakie posiada dana placówka. Bez względu na formę tych zajęć, zapewne są one doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Zajęcia te wymagają dodatkowego wysiłku fizycznego i intelektualnego, ale dzięki temu wypracowują w młodym człowieku, podobnie jak sama szkoła, obowiązkowość oraz systematyczność. Co więcej, im w większej liczbie zajęć dodatkowych uczestniczy młody organizm, tym większe są jego szanse na odnalezienie swojego hobby, swojej pasji, która w przyszłości przerodzić się może w wykonywanie wymarzonego zawodu. Udział w jakichkolwiek zajęciach dodatkowych, kształtuje osobowość, postawę dziecka, jego podejście do życia. Dziecko staje się dzięki nim otwarte na innych ludzi, na nowe doświadczenia, na świat.

Both comments and pings are currently closed.