Edukacja a kształtowanie się postaw

Ludzie aby prawidłowo rozwijać się i odpowiednio żyć muszą stale rozwijać się, zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Najczęściej dzieje się to na drodze procesu socjalizacji, czyli przekazywania sobie wiedzy między ludźmi, na drodze komunikacji międzyludzkiej. Zdobywana wiedza jest przez danego człowieka użytkowana w różny sposób. Jedni zakładają własne przedsiębiorstwa, wykorzystując zdobyte doświadczenia, dzięki czemu udaje im się czasem zdobyć duże sumy pieniędzy, potrzebne do życia we współczesnym świecie. Inni wykorzystują tę wiedzę do dzielenia się nią z innymi, czasem pełnią rolę autorytetów, przewodników dla innych ludzi. Zdobyta przez danego człowieka wiedza zawsze ma natomiast wpływ na jego postawy wobec niektórych spraw oraz na podejmowane przez daną osobę działania. Im więcej się wie tym łatwiej jest bowiem wyrobić sobie pogląd na dany temat, wykształcić konkretną opinię. Najlepiej jest, gdy tego typu opinie głosi się właśnie na bazie własnych doświadczeń, a nie z telewizji czy na bazie stereotypów, czyli powtarzanych historii przez innych ludzi. Postawa człowieka wobec jakiegoś zjawiska lub danej sprawy, to jego nastawienie negatywne lub pozytywne. Postawa neutralna czasami jest wewnętrznie sprzeczna. Są to odczucia wyrażające się w emocjach negatywnych lub pozytywnych.

Both comments and pings are currently closed.