Edukacja a rozwiązywanie krzyżówek

Ludzie lubią na ogół przyswajać wiedzę, która wydaje się im ciekawa, a jednocześnie może im Siudo czegoś przydać. Dlatego ludzie, zwłaszcza ci młodzi tak niechętnie chodzą do szkół, gdyż szkołach często uczy się wiedzy niekiedy bezużytecznej, nie przydatnej w codziennym życiu, z którą nic nie można zrobić. Jednym ze sposobów na przyswajanie ciekawych informacji jest rozwiązywanie krzyżówek. Krzyżówki to zagadki, które składają się z szeregu haseł – pytań. Do haseł tych przypisane są kratki, w które należy wpisać odpowiednie rozwiązanie danego hasła. Hasła ta krzyżują się z sobą, stąd nazwa krzyżówka. Rozwiązanie jednego hasła jednocześnie ułatwia rozwiązanie następnego, gdyż odsłaniają się kolejne litery w danym wyrazie. Krzyżówki posiadają różny stopień trudności i występują w różnych formach. Mogą to być klasyczne krzyżówki słowne, a niekiedy występują też niestandardowe. Czasami nagrodą za rozwiązanie całej krzyżówki jest uzyskanie hasła głównego, które na ogół jest przysłowie, lub cytatem znanej osoby. Krzyżówki nabywać można w sklepach oraz w kioskach. Są to na ogół książeczki o różnej grubości, w których występuje różna ilość krzyżówek. Krzyżówki układane są przez ludzi, którzy lubią się tym zajmować, jest to ich hobby. Niekiedy na końcu tomiku z krzyżówkami znajdują się rozwiązania, dla osób które nie mogą poradzić sobie z daną krzyżówką.

Both comments and pings are currently closed.