Edukacja o obcowanie ze sztuką

Wiedzę potrzebną do życia, ludzie mogą zdobywać na różne sposoby. W Polsce funkcjonuje obowiązek szkolny, trwający do osiemnastego roku życia. Wiedzę ludzie zdobywają również w procesie socjalizacji, a więc dzięki zdobywaniu informacji i pobieraniu wzorców odpowiednich zachowań i kształtowaniu postaw od innych ludzi, na drodze komunikacji międzyludzkiej. Wiedzę i wszelkie potrzebne informacje można zdobywać także poprzez poznawanie wytworów sztuki, stworzonych przez innych ludzi. Sztuka to różnego rodzaju dzieła materialne, wytwory ludzi, odznaczające się wartością na różnych płaszczyznach, na przykład wyróżniające się szczególnie atrakcyjnym wyglądem lub niosące pewne doniosłe treści. Wytworami sztuki mogą być na przykład rzeźby, obrazy malarskie, filmy czy książki. Ich poznawanie, zwłaszcza dzieł uznawanych za szczególnie wartościowe, wzbogaca umysł, a także pozwala kształtować odpowiednie postawy i uzewnętrznić wrażliwość tkwiącą w różnych ludziach, większą lub mniejszą. Dzieła wyzwalają bowiem na ogół różnego rodzaju pozytywne emocje, pobudzają wyobraźnię. Z dzieł sztuki można dowiedzieć się również wielu interesujących rzeczy, na przykład dotyczących kultury ludzi żyjących w dawniejszych czasach, ich zwyczajów i zachowań. Dzieła sztuki i ich tworzenie oraz poznawanie jest bardzo ważne dla ludzi i sprawia, że są bogatsi o różnego rodzaju doznania.

Both comments and pings are currently closed.