Edukacja w Polsce

Według obowiązującego prawa, każdy obywatel naszego kraju ma prawo do nauki. Oczywiście zdarzają się obywatele, którzy w ogóle nie chcą się uczyć i korzystać z prawa do tego. Wówczas muszą zdobyć takie wykształcenie, jakie jest obowiązkowe w danym kraju. W Polsce edukacja obowiązuje od 6 do 18 roku życia. Wiek 18 lat jest etapem, kiedy młody człowiek może decydować o dalszej jego edukacji lub jej braku. W skład systemu edukacyjnego w Polsce wchodzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne, wyższe, szkoły artystyczne i inne. O ile będąc w niższym wieku, o naszej edukacji decydują przeważnie rodzice, o tyle im jesteśmy starsi, tym mamy większą możliwość decydowania o naszym rozwoju edukacyjnym. Obecnie mamy coraz większy dostęp do różnego rodzaju szkół i uczelni. Generalnie szkolnictwo w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, coraz bardziej się rozwija, nieustannie, powstają coraz to nowsze szkoły, uczelnie, kierunki studiów. Związane jest to oczywiście z rozwojem nie tylko szkolnictwa, ale również informatyzacji i techniki. Dzięki temu możemy być pewni, że polska edukacja, pomimo wielu braków i niedorzecznych sytuacji funkcjonujących w niej, stara się być na pewnym poziomie na tle, może nie całego świata, ale zapewne na tle Unii Europejskiej.

Both comments and pings are currently closed.