Edukacja w szkołach gimnazjalnych

Etapem edukacjo szkolnej jaki dotyczy dorastającej młodzieży, jest nauka w gimnazjach. Gimnazja zostały wprowadzone do polskiego systemu szkolnego, reformą oświaty, wprowadzoną pod koniec lat dziewięćdziesiątych, przez ówczesną minister edukacji i szkolnictwa wyższego. Do gimnazjów udają się uczniowie, którzy ukończyli szkoły podstawowe czyli na ogół dzieci w okolicach trzynastego roku życia. Gimnazja zastąpiły w polskim systemie edukacji ośmioletnie szkoły podstawowe. Nauka w polskich gimnazjach trwa obecnie trzy lata, podczas których uczniowie mają przyswoić nauczaną programem szkolnym wiedzę. Uczniowie poznają też nowe osoby, co sprzyja rozwojowi kontaktów międzyludzkich. Gimnazja są krytykowane od początku ich powołania do systemu szkolnego w Polsce, gdyż do gimnazjów uczęszczają dzieci w najbardziej burzliwym dla siebie okresie życia. Nauczycielem mają duże trudności z osobami uczęszczającymi do tych szkół. Od pewnego czasu planowana jest całkowita likwidacja szkół gimnazjalnych i powrót do systemu ośmioletnich szkół podstawowych. W gimnazjach wszyscy uczniowie są w podobnym wieku, w którym młodzi ludzie mają skłonności do buntowania się i ignorowania poleceń starszych osób. Dlatego też stale wprowadzane są nowe pomysły, których celem jest zwiększenie kontroli nad krnąbrnymi uczniami i doprowadzenie nauki w gimnazjach do spokoju i porządku.

Both comments and pings are currently closed.