Grupowa praca uczniów

Praca w grupach jest jednym ze sposobów aktywizacji uczniów podczas zajęć lekcyjnych. Teoretycznie pozwala im na wymianę poglądów, wspólne szukanie rozwiązania i dzielenie się posiadaną wiedzą. Może ich nauczyć sztuki porozumienia i pomóc odczuć satysfakcję płynącą ze współpracy. W praktyce przeważnie pracuje jedna osoba, a reszta tylko aprobuje jej pomysły. W trakcie rzadko dochodzi do rzeczowej dyskusji, a jeśli już, to rzadko jest ona związana z tematem zajęć. Przez co w klasie robi się głośno, a w takiej atmosferze dalsza praca w grupach staje się niemożliwa. Poza tym i tak jest na nią za mało czasu, bo im więcej grup, tym więcej efektów pracy do publicznego zaprezentowania. Służącego i tak głównie nauczycielowi, który wystawia oceny, niż pozostałym grupom, które w tym czasie, zamiast słuchać, przeważnie kończą swoją pracę. Uczniowie tracą w ten sposób szansę na zdobycie wiedzy, której sami nie zdołali przyswoić. Grupy z definicji muszą być niewielkie, maksymalnie powinny liczyć 4 osoby. Dlatego wprowadzanie tej metody aktywizacji ma sens w niezbyt licznych klasach. Zadania, jakie uczniowie dostają do wykonania powinno być dla nich ciekawe, by chcieli się nim zająć, a przy tym wymagające myślenia, by stanowiło dla nich wyzwanie intelektualne. Dopiero wówczas podział uczniów na grupy spełni swoje zadanie.

Both comments and pings are currently closed.