Kadra w szkole policealnej

Naukę w policealnej szkole zawodowej zaczynamy głównie z myślą o szybkim zdobyciu zawodu i uzyskaniu pisemnego potwierdzenia naszych kwalifikacji. Dokonując wyboru takiej szkoły, powinniśmy kierować się liczbą lat jej funkcjonowania na rynku usług edukacyjnych, ilością faktycznie prowadzonych w niej kierunków kształcenia (a nie tylko tych deklarowanych w ulotce reklamowej) i ewentualnymi zniżkami w trakcie nauki. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na kadrę pedagogiczną. Nauczyciele w szkołach policealnych prowadzą zajęcia w oparciu o autorskie programy kształcenia, których nikt nie weryfikuje, nie ma więc gwarancji, że przekazują słuchaczom rzetelną i pewną wiedzę. I że podawane przez nich informacje są zgodne z rzeczywistością. Nie zawsze też jest możliwość zweryfikowania ich kompetencji przed podjęciem nauki w szkole, gdyż zdarza się, że nauczyciele rekrutowani są w ostatniej chwili. Oczywiście, można mieć do nich zaufanie – nauczanie w szkole policealnej to przecież ich praca i należy zakładać, że będą ją wykonywać najlepiej, jak potrafią. Trzeba jednak pamiętać, że najczęściej są to studenci ostatnich lat lub świeżo upieczeni absolwenci studiów kierunkowych, nie zawsze posiadający przygotowanie pedagogiczne. Takim osobom najbardziej zależy na wczesnym zdobywaniu doświadczeń zawodowych.

Both comments and pings are currently closed.