Lekcje historii w szkole

Znajomość dziejów własnej ojczyzny i państw europejskich nie jest i nie powinna być domeną humanistów. Znane powiedzenie mówi, iż kto nie zna przeszłości swojego kraju na zawsze pozostanie dzieckiem. Dlatego wiedza na temat militarnych sukcesów i poznanie przyczyn klęsk, jakimi kończyły się próby odzyskania wolności, jest potrzebna każdemu, kto chce być świadomym i odpowiedzialnym obywatelem. Także znajomość nazwisk i biografii ludzi, których wiedza, odwaga oraz pracowitość pozwoliły im na podejmowanie trafnych decyzji i przeprowadzanie rozsądnych reform, jest niezbędna młodym ludziom, którzy nie są obojętni na to, co stanie się z ich krajem w przyszłości. Stąd to właśnie historię Polski powinni poznawać uczniowie podczas szkolnych zajęć. Z uwzględnieniem losów ich ojczyzny podczas i po II wojnie światowej, a także po roku 1989. Rzetelna i obiektywna wiedza o zachodzących wówczas procesach, o podejmowanych wówczas decyzjach z pewnością pomoże im lepiej zrozumieć obecną sytuację ich państwa. Wiedza o zdarzeniach na arenie międzynarodowej powinna być przekazywana uczniom równocześnie z opowiadaniem o dziejach Polski, choć oczywiście w mniejszym zakresie, tak by potrafili dostrzec pewne zjawiska w szerszej perspektywie i porównać sytuację państwa polskiego z innymi, europejskimi państwami.

Both comments and pings are currently closed.