Nauka nauce nie równa

Niejednokrotnie kończąc tą samą szkołę lub ten sam kierunek studiów co nasz rówieśnik, szybko orientujemy się, że zdobyta przez nas wiedza w tej samej dziedzinie, stanowczo różni się od siebie. Związane jest to wieloma czynnikami. Przede wszystkim program realizowany w szkole czy też na uczelni, pomimo tego samego kierunku, różni się pomiędzy uczelniami. W jednej stawia się nacisk na naukę teoretyczną, w innej bardziej na naukę praktyczną. W jednej więcej godzin poświęconych jest takiemu tematowi, w innej takiemu, itd. Poza programem nauczania, ważnym punktem w tym temacie są także nauczyciele i wykładowcy, którzy często wykładając taki sam temat, potrafią (lub też nie) przekazać swoim uczniom różne poziomy informacji. Zależy to oczywiście od ich zaangażowania w wykonywany zawód, jak również od doświadczenia jakie posiadają. Kwestia nauki, zależy także w głównej mierze od nas samych. Jeżeli będziemy biernie podchodzić do tematu uczenia się, nie możemy oczekiwać dobrych rezultatów w nauce. Natomiast, w momencie gdy zaangażujemy się w nasz rozwój, zauważymy, że poziom naszej nauki podniósł się, a nam samym łatwiej jest podejść do kolejnych tematów, czy też zagadnień. Dlatego dobór odpowiedniej szkoły, uczelni, a także poziom naszego zaangażowania w naukę, są bardzo ważnymi elementami, które mogą przynieść nam rezultaty.

Both comments and pings are currently closed.