Osoby niewidome jako studenci

Coraz więcej osób z różnymi dysfunkcjami podejmuje studia na wyższych uczelniach. Mogą uzyskać status studentów i podjąć naukę dzięki niezwykłej wytrwałości i samodyscyplinie, a także dzięki nowoczesnym urządzeniom i rozwiązaniom technicznym. Osoby niewidome nie mogłyby poruszać się po terenie uczelni, gdyby nie charakterystyczna dla nich biała laska oraz lata ćwiczeń z poruszania się za jej pomocą i umiejętność zapamiętywania trasy. Wykłady niewidomi studenci nagrywają za pomocą dyktafonów, by potem przepisywać ich treść na brajlowskiej klawiaturze komputerowej. Przy jej użyciu piszą także swoje prace zaliczeniowe. Podczas lektury podręczników korzystają z książek wydrukowanych w alfabecie Braille’a zgromadzonych w coraz liczniejszych bibliotekach dla niewidomych i słabowidzących. W razie braku tychże, korzystają z audiobooków. Warto dodać, że z racji wielu utrudnień, osoby niewidome muszą zdobywać i powtarzać wiedzę regularnie, są więc bardziej zdyscyplinowani niż niejeden student pełnosprawny. Dodatkowo, część osób niewidomych odznacza się dobrym słuchem, który ma im choć częściowo zrekompensować utratę wzroku, dlatego łatwiej im opanować obcojęzyczną wymowę. Stąd wielu z nich biegle posługuję się nawet tak trudnymi językami jak niemiecki i francuski, a nawet studiuje filologie obce. Udowadniają przez to, że ślepota nie jest dla nich przeszkodą w zdobywaniu wiedzy.

Both comments and pings are currently closed.