Osoby przekazujące widzę

Ludzie aby normalnie funkcjonować w codziennym życiu, potrzebują wielu rzeczy. Oprócz wody, tlenu i pożywienia, niezbędny Est dla nich również posiadanie odpowiednich informacji na różne tematy. Te informacje przekazywane są na drodze kontaktów międzyludzkich, poprzez proces socjalizacji. We wszystkich szkołach osobami, które zobowiązane są do przekazywania wiedzy uczniom, są specjalnie wykwalifikowani w tym celu nauczyciele. Nauczyciele to osoby, które ukończyły studia wyższe na danym kierunku i posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne, do pracy z uczniami. Nauczyciele powinni nie tylko przekazywać wiedzę, ale również potrafić wyjaśnić nurtujące uczniów zagadnienia. Nauczyciele poprzez swoje większe życiowe doświadczenie, powinni być wzorami dla młodszych osób w zakresie podejmowania odpowiednich decyzji i kulturalnego zachowania. Powinna ich cechować nienaganna kultura oraz duża cierpliwość, gdyż młodzi ludzie są spragnieni wiedzy i z tego powodu lubią zadawać wiele pytań, o różnym stopniu trudności. Nauczyciele nie powinni jednak dawać sobie wchodzić na głowę i w razie konieczności powinni wykazywać się stanowczością i twardym charakterem, powinni być dla uczniów autorytetem. Nauczyciele w polskich szkołach działają w oparciu o kartę nauczyciele. Jest to specjalny dokument prawny,

Both comments and pings are currently closed.