Praca na studiach

Motywacja do podejmowania pracy na studiach może być dwojaka. Pierwsza to chęć podreperowania budżetu, uniezależnienie się finansowe od rodziców i konieczność utrzymania się w obcym mieście. Przeważnie dzieje się tak w początkowych latach studiów. Wówczas studenci wykonują prace dorywcze – w weekendy pracują w kawiarniach i restauracjach lub popołudniami na stoiskach w supermarketach. Przekazują też część posiadanej wiedzy uczniom liceów i gimnazjów, udzielając im korepetycji z języków obcych lub przedmiotów ogólnych. Po dwóch, trzech latach studiowania poziom wiedzy fachowej wzrasta, zwłaszcza na kierunkach technicznych i informatycznych. Praktyki studenckie rozbudzają apetyt na wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy zawodowej. Jej szybkie znalezienie oznacza zdobycie większego doświadczenia, lepszy start w karierze i dobre rozeznanie w branży. Szansa na zdobycie wykorzystywanie teoretycznej wiedzy w praktyce w połączeniu z niemałym, w odczuciu młodego pracownika, wynagrodzeniem stanowią pokusę, by zająć się pracą kosztem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu. Jest to dobre rozwiązanie, ale jedynie na krótszą metę. Nawet jeśli wiedza przekazywana na studiach wydaje się być nieco przestarzała, warto przyłożyć się do sporządzenia dobrej pracy dyplomowej, wieńczącej okres studiów. W przeciwnym wypadku kilkuletni wysiłek może pójść na marne.

Both comments and pings are currently closed.