Samodzielne zdobywanie wiedzy

Lata spędzone w szkole to czas rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. To także czas zdobywania ogólnej wiedzy o coraz wyższym poziomie skomplikowania. Jedną z umiejętności, jaką powinien posiadać absolwent szkoły średniej jest samodzielne znajdowanie i weryfikacja źródeł wiedzy. Dobrze, by miał on świadomość istnienia leksykonów i encyklopedii naukowych oraz specjalistycznych opracowań na dany temat, a także potrafił z nich korzystać w razie takiej potrzeby. Dobrą okazją, by się tego nauczyć miało być przygotowywanie wystąpienia maturalnego, ale praktyka życiowa pokazuje, uczniowie często nie wykonują tego zadania samodzielnie. Ci zaś, którzy starają się dotrzeć do potrzebnych im opracowań mogą na szczęście liczyć na pomoc swoich nauczycieli, którzy wskazują im wartościowe opracowania niezbędne do rozwinięcia tematu prezentacji. Okazją do zdobycia nadprogramowej wiedzy i samodzielnego poszukania jej w opracowaniach jest także udział ucznia w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach międzyszkolnych. Kilka etapów eliminacji uczestników i rosnące wymagania wobec nich motywują ucznia do coraz większych starań. Przez to czyta on coraz więcej, zdobywając książkową wiedzę niezbędną do przechodzenia coraz wyżej. Nawet jeśli nie odniesie on sukcesu na miarę swoich oczekiwań, to podczas takich przygotowań nabędzie wiele umiejętności przydatnych w przyszłości.

Both comments and pings are currently closed.