Samodzielne zdobywanie wiedzy lepsze niż korepetycje

Gdy dziecko nie radzi sobie z nauką w szkole, pierwszą myślą jego rodziców bywa zafundowanie mu korepetycji. Zwłaszcza gdy ma problemy z przedmiotami powszechnie uznawanymi za trudne i abstrakcyjne, jak matematyka czy chemia. Czasem wolą w ten sposób załatwić ten problem niż poznać prawdziwą przyczynę kłopotów ich dzieci z nauką. Czasem też uczniowie sami domagają się sfinansowania im takiej pomocy w nauce, nie wierząc, że sami są w stanie opanować materiał, który sprawia im trudności. Jednak psychologowie i nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem radzą, by – o ile nie zbliża się żaden ważny egzamin lub na opanowanie materiału jest mało czasu – zachęcać dziecko, by samodzielnie spróbowało nadrobić szkolne zaległości. Zdobywanie wiedzy we własnym zakresie i podejmowanie związanych z tym wyzwań, zakończone sukcesem w postaci na przykład zaliczonego sprawdzianu, daje dziecku satysfakcję o wiele większą niż bierne przyjmowanie informacji podczas korepetycji. Jest też szansa, że samodzielnie zdobyte informacje czy przyswojony materiał uczeń na dłużej zapamięta, a przy okazji uwierzy we własne możliwości i stanie się pewniejsze siebie. Korzyści z poszukiwania informacji na własną rękę nie da się przecenić. Zanim więc rodzice zaczną szukać dobrego korepetytora, powinni sprawdzić, czy dziecko nie mogłoby samo nadrobić zaległości w nauce.

Both comments and pings are currently closed.