Studia podyplomowe po studiach wyższych

Przy wyborze studiów wyższych można się kierować tradycjami rodzinnymi, własnymi zainteresowaniami lub sugestią znajomych. Pięć lat uczęszczania na wykłady, pisania prac zaliczeniowych i udzielania się na ciekawych konserwatoriach może być dobrze i ciekawie spędzonych, można je też na własne życzenie zmarnować. Opłacalność wysiłku włożonego w uzyskanie dyplomu zweryfikuje sytuacja na rynku pracy, gdy świeżo upieczony absolwent na własnej skórze odczuje nieprzystosowanie programu studiów do oczekiwań i wymagań pracodawców. Jednym ze sposobów, by zyskać w ich oczach jest ukończenie dobrego kursu zawodowego lub studiów podyplomowych. Niektórzy decydują się na to tuż po uzyskaniu tytułu magistra, inni chcą się przekwalifikować dopiero po, zakończonym fiaskiem, dłuższym poszukiwaniu pracy w wyuczonym zawodzie. Koszty, jakie trzeba ponieść, są dość wysokie i mogą wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych za semestr. Jest to jednak inwestycja, która może się zwrócić w postaci dobrze płatnej pracy, znalezionej dzięki ukończeniu studiów podyplomowych. Poza tym w osiągnięciu tego celu pomóc może skorzystanie z funduszy unijnych – niektóre kierunki dofinansowywane są ze środków wspólnoty europejskiej. Trzeba więc dobrze przemyśleć swoją sytuację zawodową i, jeśli nie jest ona satysfakcjonująca, zdecydować się na działania, które pomogą nam ją zmienić.

Both comments and pings are currently closed.