System szkolnictwa w Polsce

W każdym demokratycznym i cywilizowanym państwie istnieje system szkolnictwa, składający się z kilku segmentów, łączących się ze sobą. Nie inaczej jest również w tym aspekcie w Polsce, gdzie także obowiązuje określony system edukacji szkolnej. W Polsce ten system podzielony jest na kilka etapów. Pierwszy etap obowiązkowego szkolnictwa w Polsce obejmuje konieczność chodzenia przez uczniów do szkoły podstawowej. Do szkół podstawowych uczęszczają obecnie dzieci w wieku sześciu lub siedmiu lat, co wkrótce ulegnie zmianie i do szkół udadzą się tylko młodsze z tych dzieci. Szkoły podstawowe w Polsce są sześcioletnie, co oznacza, że uczniowie mający zaliczenia sześć klas w sześć lat. Po ukończeniu szkół podstawowych uczniowie udają się do gimnazjów, gdzie kontynuują naukę przez trzy kolejne lata. Gimnazja zostały wprowadzone w Polsce reformą oświaty, pod koniec lat dziewięćdziesiątych, lecz obecnie planuje się ich likwidację, gdyż uznaje się je powszechnie za bardzo chybiony pomysł. Kolejnym etapem obowiązkowego szkolnictwa są szkoły licealne, do których udają się uczniowie po ukończeniu gimnazjów. Licea w Polsce podobnie jak gimnazja są trzyletnie, a po nich następuje konieczność przystąpienia do matury, która uprawnia do kontynuowana nauki na studiach wyższych. Studia w Polsce nie są jednakże obowiązkowe.

Both comments and pings are currently closed.