Szkoły katolickie i ich specyfika

Zarówno w Europie, jak i w Polsce dużą popularnością wśród uczniów i rodziców cieszą się szkoły prowadzone przez różne zgromadzenia zakonne. Przeważnie są one prywatne, więc za naukę trzeba płacić, a chętnych nigdy nie brakuje. Dzieje się tak głównie dlatego, że poziom nauczania jest w nich zwykle wysoki, a kadra pedagogiczna ma spore wymagania. W ten sposób zagwarantowany jest rozwój intelektualny uczniów, a szansa na zdobycie przez nich solidnej wiedzy jest większa niż w przypadku szkół państwowych. Wbrew powszechnym opiniom, w większości szkół katolickich panuje koedukacja. Tylko do niektórych szkół prowadzonych przez żeńskie lub męskie zgromadzenia zakonne przyjmowane są wyłącznie dziewczyny lub tylko chłopcy. Zdarza się, że przy takich szkołach prowadzony jest internat. Wspólne zamieszkiwanie przez uczennice lub uczniów pozwala im jeszcze lepiej się poznać i zaprzyjaźnić. W przypadku prowadzenia przez zakonnice szkoły podstawowej, wolne pokoje wynajmowane są studentkom. W każdej placówce tego typu realizowany jest program właściwy dla danego rodzaju szkoły. Nauczane są przedmioty ogólne, przeprowadzane państwowe egzaminy, a uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych. Dodatkowo uczniowie mogą rozwijać się intelektualnie i duchowo w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze.

Both comments and pings are currently closed.