Wiedza pochodząca z radia

Ludzie przekazują sobie wiedzę na różne sposoby. Dzieje się to zarówno na drodze komunikacji międzyludzkiej, ale też i innymi drogami. W obecnych czasach bardzo popularne i powszechne są środki masowego przekazu, na przykład internet i telewizja, co jeszcze wiele lat temu nie miało miejsca. Jednym z pierwszych środków masowego przekazu jaki pojawił się na świecie było radio. Radio zostało wynalezione kilka wieków temu przez Marconiego, który odkrył iż można przekazywać informacje dźwiękowe za pomocą fal radiowych, przenoszonych na odległość. Radio jest ważnym środkiem masowego przekazu, gdyż ma istotny charakter edukacyjny. Przede wszystkim z radia mogą korzystać ludzie, którzy nie potrafią czytać ani pisać, gdyż do pozyskiwania informacji drogą radiową wystarczy słuch. Radio jest obecnie bardzo popularne z tego powodu właśnie w krajach biednych, gdzie odsetek analfabetyzmu jest największy. Radio bowiem w porównaniu na przykład z siecią internetową jest dużo słabszym środkiem masowego przekazu, mającym mniejsze możliwości działania i zasięgu. Radia można jednakże słuchać na przykład podczas jazdy samochodem, dlatego nie zostało ono całkowicie wyparte. Drogą radiową przekazuje się cenne informacje, ale też puszczana jest w nim muzyka oraz emitowane są różnego rodzaju audycje, o różnej tematyce.

Both comments and pings are currently closed.