Wiedza przyrodnicza i naturalna

Ludzie są bardzo licznymi organizmami zamieszkującymi Ziemię. Jest ich na świecie około ośmiu miliardów. Ludzie nie są jednak najliczniejszymi istotami, zamieszkującymi tą planetę, gdyż więcej jest zwierząt. Zwierzęta są najpowszechniejszymi istotami na Ziemi, gdyż zwierząt jest wiele gatunków, na przykład owadów, ptaków, płazów czy gadów. Ludzie powinni żyć w zgodzie ze zwierzętami, gdyż tylko życie w zgodzie z naturą i innymi istotami zapewni im harmonię i warunki do przetrwania gatunku. Ludzie gromadzą wiedzę na temat świata zwierząt oraz ich środowiska naturalnego, gdyż jest to wiedza dla nich bardzo cenna. Niektórzy podnoszą nawet pogląd iż ludzie sami są zwierzętami,. lecz co do tego nie ma pełnej zgody, są rozbieżności. Nie ma natomiast wątpliwości co do tego, że ludzie są częścią tego samego ekosystemu, co zwierzęta, dlatego mogą się od nich wiele nauczyć. Niektóre zwierzęta są bardzo inteligentne i pomagają ludziom w codziennym funkcjonowaniu. Na przykład specjalnie szkolone psy pomagają niewidomym, robiąc za ich przewodników. Inne psy pomagają ludziom uwięzionym pod zaspami i lawinami, wyciągają je z pod śniegu. Latające ptaki często sygnalizują zmianę pogody, na przykład przefruwające nisko jaskółki zwiastują nadejście burzy lub deszczu. Z tych i wieli innych powodów należy gromadzić wiedzę od zwierząt i o ich świecie, tym samym a jednak trochę innym.

Both comments and pings are currently closed.