Wiedza zdobywana w procesie socjalizacji

Wszyscy ludzie muszą posiadać określony zasób wiedzy aby móc prowadzić normalne życie. Widzę można zdobywać na różne sposoby. Jednym z podstawowych procesów jakie zachodzą między ludźmi i umożliwiają im rozwój osobisty na wielu płaszczyznach jest proces socjalizacji. Proces socjalizacji to ogólnie rzecz ujmując proces przekazywania różnych rodzajów informacji, a więc wiedzy, dzięki kontaktom międzyludzkim. Ludzie komunikując się ze sobą przekazują sobie różnego rodzaju informacje, mniej lub bardziej przydatne. Niekiedy te informacje mają duże znaczenie dla drugiej osoby i wywierają na jej życie istotny wpływ. Proces socjalizacji trwa przez cały okres życia człowieka, gdyż ludzie spotykają się i komunikują ze sobą nieustannie. Bez komunikacji międzyludzkiej nie jest możliwy rozwój drugiej osoby, zwłaszcza zaraz po urodzeniu, kiedy wpływy innych osób są najistotniejsze. Wówczas to rodzice mają największy wpływ na rozwój dziecka i od nich zależy w dużej mierze, co stanie się w przyszłości z ich dzieckiem. To rodzice decydują też do jakiej szkoły poślą swoje dziecko. W szkole zachodzi kolejny istotny etap procesu socjalizacji, gdyż szkole młody człowiek spotyka się po raz pierwszy z większa grupą osób, w tym samym wieku, z którą musi się zintegrować i współdziałać kolektywnie dla własnego dobra.

Both comments and pings are currently closed.