Źródła naszej wiedzy

Możliwości do zdobywania wiedzy mamy w obecnym czasie bardzo wiele. Oczywiście najprostszym sposobem ku temu jest obserwacja tego co nas otacza. Obserwowanie ludzi z którymi współżyjemy, ich zachowań, ich działań. Obserwowanie otaczającej nas przyrody, w ogóle otaczającego nas świata. To właśnie jest pierwsze źródło wiedzy jaką możemy zdobyć. Kolejną możliwość na zdobywanie wiedzy dają nam inni ludzie, przeważnie ludzie starsi od nas, posiadający większy bagaż doświadczeń życiowych niż my. Będą to w pierwsze kolejności rodzice, którzy na samym początku pokazują nam świat, uczą nas niego. Następnie nauczyciele w szkole, wykładowcy na uczelni, generalnie cały system edukacyjny jest ogromnym źródłem, z którego możemy czerpać wiedzę. Niezastąpionym źródłem wiedzy są książki i nie chodzi tu tylko o obowiązkowe książki i podręczniki szkolne czy akademickie, ale o każde słowo zapisane gdzieś w książkach, ponieważ chyba nie ma takiego problemu, czy sytuacji, która kiedyś, gdzieś nie zostałaby opisana w książce. Dlatego jest to kopalnia wiedzy ukryta w zapisanych kartkach. Ostatnim, a zarazem chyba największym źródłem wiedzy jest aktualnie Internet, gdzie możemy znaleźć informacje na każdy temat. Oczywiście informacje te nie zawsze są prawdziwe, dlatego musimy być czujni w doborze źródła naszej wiedzy.

Both comments and pings are currently closed.